01A Primer de primària grup A.

  • MITJÀ DE CONTACTE AMB ELS ALUMNES:
  • CORREU ELECTRÒNIC DEL TUTOR: mima@cpblaibonet.net
    • Amb el blog de l’aula, els grups de WhatsApp de l’escola i el correu electrònic on s’aniran contestant els dubtes tot d’una que arribin, seguint l’ordre d’arribada i en horari lectiu.
  • CORREU ELECTRÒNIC DE L’ESPECIALISTA D’EDUCACIÓ FÍSICA: joanvidal@cpblaibonet.net
  • CORREU ELECTRÒNIC DE L’ESPECIALISTA DE MÚSICA: msalva16@cpblaibonet.net
  • CORREU ELECTRÒNIC DE L’ESPECIALISTA D’ANGLÈS: miqoliver@cpblaibonet.net
  • CORREU ELECTRÒNIC DEL MESTRE DE RELIGIÓ: mescalas15@cpblaibonet.net
INDICACIONS GENERALS

TUTORA:

Tendran a la seva disposició a través dels blogs d’aula els documents i orientacions concretes sobre les tasques a desenvolupar.
Aquest, serà el mitjà de relació diari entre els tutors i l’alumnat/famílies. Per tant, pregam que diàriament el consulteu.
Es penjaran les respostes de les activitats proposades, sempre que sigui possible, el dia següent. Les famílies, seran les responsables de realitzar el seguiment juntament amb els tutors de que les activitats es realitzin i de les correccions.
NO podem deixar-ho passar fins tornar al centre ja que no és segura al 100% la data de reinici de l’activitat escolar.
L’alumnat que requereixi algun tipus d’adaptació ho rebrà a través del correu electrònic que les famílies ens vareu facilitar per introduir al GESTIB.

EDUCACIÓ FÍSICA:

Realitzar activitats a casa, segons les possibilitats de cadascú, seguint les recomanacions i suggeriments que s’han fet arribar als pares.

MÚSICA:

Es penjaran vídeos a fi de repassar les cançons apreses, les notes i els conceptes treballats a classe.

S’aniran penjant les tasques al blog de l’aula d’acord amb les tutores i seguint l’horari ordinari.

En cas de dubte, les consultes es poden fer via correu electrònic.

LLENGUA ESTRANGERA . ANGLÈS.

Es crearà el site English at home on els alumnes hi trobaran jocs on line, vídeos i petites tasques (mai més d’una al dia) que serviran per reforçar els continguts treballats a casa. La tasca (task) es pot fer en voler i els vídeos i jocs no és necessari veure’ls o jugar-hi tots un darrere l’altre, és poden anar veient i jugant al llarg del dia.

Al blog de l’aula es penjarà un enllaç al site de Google i les respostes i consultes és podran fer via e-mail que es contestaran tan aviat com es pugui durant l’horari escolar.

RELIGIÓ:

Es faran petites activitats centrades en el temps litúrgic de la Quaresma com a preparació de la Pasqua.

Les tasques es penjaran al blog de l’aula i el contacte es podrà mantenir via correu electrònic.