06B Sisè de primària grup B.

 • MITJÀ DE CONTACTE AMB ELS ALUMNES:
 • CORREU ELECTRÒNIC DEL TUTOR: ramon19@cpblaibonet.net
  • Cada dia mitjançant el BLOG DE L’AULA. Les consultes i dubtes es respondran tan aviat com es pugui així com arribin
 • CORREU ELECTRÒNIC DE L’ESPECIALISTA D’EDUCACIÓ FÍSICA: rafelgomila@cpblaibonet.net
  • Tots els dimarts i dijous rebran les propostes per mitjà del Classroom. Es resoldran el dubtes just que els vegi utilitzant el mateix canal (classroom o correu electrònic) pel que s’hagin tramès.
 • CORREU ELECTRÒNIC DE L’ESPECIALISTA DE MÚSICA: msalva16@cpblaibonet.net
  • Les tasques es faran mitjançant l’entorn Google Classroom i seguiran l’horari ordinari. En cas de dubte, es podran comunicar a través del mateix entorn o per correu electrònic a msalva16@cpblaibonet.net . Es contestaran tan aviat com sigui possible.
 • CORREU ELECTRÒNIC DEL MESTRE DE RELIGIÓ: mescalas15@cpblaibonet.net
  • Via Google Classroom, blog de l’aula i correu electrònic. En cas de dubtes o consultes es contestaran tan aviat com sigui possible.

CONSIDERACIONS GENERALS:

TUTOR:

Llegir bé les instruccions que se donen al blog cada dia i que me responguin per correu electrònic. Un sol correu, amb els documents adjunts necessaris,no un correu per a cada tasca.

EDUCACIÓ FÍSICA:

Les propostes que plantegem les  farem arribar a través del Classroom o el correu electrònic de l’alumnat.

Bàsicament es tractarà de fer reptes i jocs que a més de repassar aspectes ja treballats durant els curs ens serviran per a mantenir-nos actius i entretenguts.

Les activitats i jocs proposats es centraran en els aspectes següents:

 1. Reptes físic a realitzar amb material o sense en funció de la disponibilitat d’espai de l’habitatge de cada alumne.
 2. Activitats destinades a establir hàbits d’activitat física, d’higiene postural, alimentària, etc. durant els dies que haguem d’estar confinats a casa.
 3. Jocs i reptes que es puguin fer amb germans o familiars per intentar que aquests dies de dificultats edevenguin una oportunitat per a fer cohesió familiar.
 4. Recursos interactius, recomanacions d’aplicacions i eines educatives en xarxa, etc. 

Tenim en compte que no tot l’alumnat té les mateixes possibilitats de moviment a casa, ni tampoc la mateixa capacitat per a accedir a la xarxa, no només per temes econòmics o de disponibilitat d’equipament adient sinó també pel fet que moltes famílies hauran de realitzar les seves feines habituals de manera telemàtica, fet que obligarà a establir una organització familiar que permeti donar abast a tot. Per tant les propostes seran obertes i molt diversificades per a què sigui el propi alumnat qui les pugui resoldre en funció de la seva creativitat, capacitats i possibilitats d’espai i temps. Donam llibertat a l’alumnat perquè decideixi el millor moment per a fer les propostes i que en facin la valoració pertinent al mestre (cometaris, vídeos, fotos…) que donarà retorn tot d’una que les vegi.

Pel que fa a l’apartat 4 hem de ser conscients que durant tants dies és impossible que l’alumnat no dediqui molt temps a estar connectat a qualsevol tipus de pantalla, per tant hem de facilitar-los eines i recursos el més didàctics i pedagògics possible per evitar que facin ús de jocs o altres eines menys recomanables.

MÚSICA:

Es treballaran els instruments, les seves famílies, els conceptes i les cançons apreses a classe.

RELIGIÓ:

Es faran petites activitats centrades en el temps litúrgic de la Pasqua.