EL CENTRE

edifici2El CEIP Blai Bonet de Santanyí és una escola d'educació Infantil i Primària.

Al curs 2016 - 2017 el centre compta amb una matrícula de 88 alumnes d'educació Infantil i 212 d'educació Primària el que ens converteix, gairebé a tots el nivells, en un centre de dues línies.

Aquesta matrícula i les característiques arquitectòniques de l'edifici fan necessària una ampliació que esperam es dugui endavant el més prest possible. Actualment els alumnes de primària ocupen l'edifici principal i quatre aules modulars que s'han instal·lat al pati de l'edifici principal. Pel que fa referència als alumnes d'educació Infantil ocupen la construcció annexa i una aula modular.

A més de l'edifici propi de l'escola també utilitzam un pavelló propietat de l'Ajuntament de Santanyí, les instal·lacions poliesportives i la plana baixa de l'Escoleta Municipal (menjador i aula de música) que es troben a l'altre banda del carrer del centre.