CALENDARI DEL CEIP BLAI BONET PEL CURS 2017 - 2018

 

Data d'inici del Curs Escolar: 13 de setembre de 2017.
Data de finalització del Curs Escolar: 22 de juny de 2018.
Lliurament dels informes d'avaluació:

22 de desembre de 2017, primera avaluació.

28 de març de 2018, segona avaluació.

22 de juny de 2018, tercera avaluació.

 

Vacances de Nadal Data d'inici: 23 de desembre de 2017
Data de finalització: 7 de gener de 2018
Vacances de Pasqua Data d'inici: 29 de març de 2018
Data de finalització: 8 d'abril de 2018
Altres dies festius: Dia del Pilar: 12 d'octubre de 2017.
Dia de Tots Sants: 1 de novembre de 2017.
Dia de Sant Andreu: 30 de novembre de 2017.
Dia de la Constitució: 6 de desembre de 2017.
Dia de la Immaculada: 8 de desembre de 2017.
Dia de les Illes Balears: 1 de març de 2018.
Festa Escolar Unificada: 2 de març de 2018.
Dia de lliure elecció: 5 de març de 2018.
Dia de lliure elecció: 30 d'abril de 2018.
Dia del Treballador: 1 de maig de 2018.