EQUIP DIRECTIU CURS 2016 - 2017

Pel curs 2016 - 2017 els horaris d'atenció de l'equip directiu són els següents:

  • Secretari: Joan Pomar Gomis.

Horari d'atenció: Els dilluns, dimecres i divendres de les 8:30 a les 9:30 hores.

  • Directora: Antònia Aina Roig Clar.

Horari d'atenció: Els dilluns i dimecres de les 9:30 a les 11:00 hores.

  • Cap d'estudis: Rafel Gomila Carretero

Horari d'atenció: Els dimarts de les 9:30 a les 11:00 hores.