07 Equip de suport.

Mestre de pedagogia terapèutica.

Indicacions generals.

Als alumnes NEE que requereixen d’un material específic per treballar, a les famílies se’ls facilitarà aquest mitjançant correu o via WhatsApp. És mantindrà un contacte diari per fer seguiment i aclarir dubtes. Diàriament s’aniran oferint a les famílies algunes propostes de feina per fer amb els infants.

Forma i periodicitat del contacte.

Diàriament es farà un seguiment dels alumnes via correu electrònic xiscaobrador16@cpblaibonet.net i amb els alumnes NEE també es contactarà via WhatsApp personal. Els dubtes o consultes es respondran tot d’una que arribin.

Mestre d’audició i llenguatge.

Indicacions generals.

Els he escrit una nota explicant les recomanacions. És la següent: Bon dia papis, mamis i nins;Vos he preparat unes activitats destinades a reforçar els coneixements de llenguatge que hem estat treballant a classe.És molt important que recordeu que aquestes activitats tenen un caràcter completament flexible, és a dir: no són obligatòries, no fa falta fer-les totes, i sempre s’han d’adaptar al ritme dels nins.No heu de fitxar una quantitat de feines a fer, sinó que seria més convenient acordar un horari de feina (que pot ser d’una horeta al dia amb pauses, pot ser repartides entre el matí i l’horabaixa) i dins d’aquest horari el nin ha de fer al seu ritme.El tipus de feina que vos he cercat requereix en molt de casos la supervisió d’un adult, per tant mirau d’estar pendents per ajudar-los. És millor vint minuts amb supervisió que una hora sense. Supervisió no vol dir que els heu de dir la lletra que han d’escriure (per posar un exemple), però pot ser caldria pronunciar la paraula en veu alta per ajudar-los a trobar la lletra, estar pendent de que es centrin en la feina, etc.Moltes de les feinetes que he posat no fa falta imprimir-les, es poden mirar a l’ordinador i si cal escriure es pot fer en un paper qualsevol, així estalviarem paper i doblers. També algunes es poden fer de manera oral (per exemple si s’ha d’encerclar, basta amb senyalar la paraula correcta). He mirat de cercar feinetes atractives visualment i entretingudes, però la majoria de les pàgines que treballen les dificultats del llenguatge estan en castellà. No vos preocupeu, la consciència fonològica i sil·làbica es pot practicar en qualsevol llengua i se trasllada a l’altra. Malgrat això, sí que convé que si els vostres nins no són catalano-parlants, mireu de practicar aquesta llengua i no perdre el contacte (contes en català, còmics, dibuixos animats, cançons, pel·lícules…). Recordeu que no fa falta fer-les totes, simplement es tracta de fer un poquet de feina de llenguatge cada dia. Les feinetes que queden sense fer, les farem en retornar les classes a la normalitat, no passeu pena.Tot i que he intentat fer una programació individualitzada per a cada nin, si trobeu que alguna cosa és massa fàcil o massa complicada pel seu nivell, la podeu descartar. No hem d’agobiar els nins, perquè el llenguatge s’ha d’abordar sempre des de una actitud positiva, no forceu quan el nin està bloquejat perquè no serveix de res i por ser contraproduent. Recordeu que les millores activitats per treballar el llenguatge són: parlar amb la família, contar contes, cantar cançons, jugar jocs de taula en família, etc; i que la millor manera d’afavorir el llenguatge escrit és estimulant el llenguatge oral. Per tant aprofiteu aquest dies per estar en família, que això afavorirà tota la resta.Molta sort i molta paciència! Estic a la vostra disposició per a qualsevol dubte. Magui (mestra d’audició i llenguatge). Tel: 627088277

Forma i periodicitat del contacte.

El meu mòbil, tant per Whatsapp com telefonades.

Mestres d’Atenció a la Diversitat i Incorporació Tardana.

Indicacions generals.

Cada alumne d’incorporació tardana es troba en nivells i moments diferents, tant pel nivell que cursen, com pel dia en què arribaren al centre. 

a-1 Als de segon cicle se’ls ha convidat a inscriure’s al classroom. Es manté contacte diari i es fa seguiment directe amb cada un d’ells. Hi ha un grup amb què encara no s’ha establert contacte.

a-2 Amb els de 1r cicle  (3r) es treballa mitjançant el bloc de l’aula.

Forma i periodicitat del contacte.

Diària a través del mateix Classroom i/o jaume15@cpblaibonet.net