Equip docent curs 2023/2024

EDUCACIÓ INFANTIL

PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

SEGON CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

TERCER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA