Història de la nostra escola.

PLANOLS

El nostre col·legi es localitza en un edifici singular d’alt interès històric-artístic, amb plànols “d’un dels millors representants de l’arquitectura noucentista a Mallorca”, l’arquitecte escolar D. Guillem Forteza (1892-1943), autor també del Palau Reial de Marivent.

LA PRIMERA PEDRA

El 14 de febrer de 1926, tal com recorda la inscripció de la pedra cantonera de l’escaire sud de l’edifici, es dona solemne començament a les obres, amb la col·locació d’aquesta primera pedra.

LA CONSTRUCCIÓ

La construcció s’adjudica al mestre d’obres Lluc Escales. La primera passa consistí en anivellar i replanar el terreny sobre el qual es construiria l’edifici. El batle convidà al poble a que contribuís amb un jornal a aquesta feina.
Tot ja era a punt i els mestres, oficials i manobres s’afanyaren perquè l’edificació fora l’orgull de tot el poble.

L’EDIFICI

El 22 de juny del 1931, l’arquitecte Forteza signava el vista i plau definitiu a la conclusió de les obres. L’edifici destaca per la sobrietat de línia i la harmonia de conjunt, oferint una gran bellesa

L’ENSENYAMENT

L’Escola Graduada de Santanyí va començar a funcionar com a centre escolar, ja el curs 1930-31. Era l’any de la caiguda de Primo de Rivera i el Rei Alfons XIII restablí el règim. Va continuar durant els anys de la República i l’època franquista, fins a l’actualitat.

A l’any 1963, l’Escola Unitària de nines, administrativament s’unifica amb l’Escola Graduada, formant així l’Agrupació Escolar Mixta. Durant els anys setanta els alumnes d’Alqueria i Es Llombards foren concentrats a Santanyí, i s’establí un servei de transport escolar. S’hagueren d’habilitar noves dependències i construir tres aules noves, una de les quals fou preparada per acollir un possible menjador escolar.

En la dècada dels vuitanta, cal destacar importants millores en els aspectes administratius i materials. Però el fet més transcendent per a l’Escola Pública fou la imposició del nom de Blai Bonet, com homenatge al rellevant poeta santanyiner. El C.P. Blai Bonet comença a dir-se així el 30 d’abril de 1987.

Totes aquestes dades procedeixen de fragments del llibre “Escola i Poble” (1996) de D. Miquel Barceló i Vidal, antic director d’aquest col·legi públic.

EL PRESENT

El creixement de la matrícula, ja al voltant de 300 alumnes (que ha doblat el nombre en 5 anys), ha originat una problemàtica mancança d’espai.

La resposta de la nostra Comunintat Educativa i del propi Ajuntament de Santanyí passa per la creació de noves instal·lacions, adients a les necessitats educatives del segle XXI.

Es menester que l’Administració Educativa prengui les mesures correctores necessàries: a curt plaç, reformant les dependècies actuals i a mig plaç, aprovant la creació d’un nou centre escolar.