ENTRADES I SORTIDES AL CEIP BLAI BONET

CURS 2020 – 2021

Ja fa un mes que hem començat aquest nou curs i ha arribat el moment (després d’uns primers dies de proves, revisions i ajustos) de fixar, així com marquen les instruccions rebudes per part de les Conselleries d’Educació i Sanitat, definitivament els protocols pels que ens haurem de guiar al llarg d’aquest curs a l’hora d’entrar i sortir del centre.

CONSIDERACIONS PRÈVIES

 • A casa, abans de venir a l’escola, heu de comprovar que els vostres fills i filles no tenen febre. En cas de tenir 37,5º o més ja no heu de venir al centre.
 • Recordau que, de moment, l’ús de la mascareta homologada és obligatori tant per venir al centre com durant les classes per a tots els alumnes de primària. A l’hora de berenar i durant les sessions d’educació física els nins i nines es podran treure la mascareta seguint les indicacions dels mestres.
 • Els alumnes d’infantil no estan obligats a dur la mascareta. Només l’hauran de dur els que facin servir el transport escolar tant en el trajecte de vinguda al centre com en el de tornada a casa.
 • Les portes de l’escola no s’obriran fins a les 8:15 hores del matí. Per tant no és necessari arribar abans.
 • No es pot entrar al centre si no és amb cita prèvia o perquè ens hagin demanat que hi anem per algun motiu. Totes les persones que accedeixin al centre s’hauran d’apuntar al registre creat per aquest motiu indicant-hi nom i cognom, dni, telèfon de contacte, telèfon, data i hora.
 • Els alumnes que venen en bicicleta o patinet no podran entrar-los al centre fins que s’hagi aplicat desinfectant a les rodes del seu vehicle. Un cop desinfectats els deixaran als llocs establerts: Infantil i primer i segon de primària devora la barrera d’entrada al carrer de Felanitx. Tercer, quart, cinquè i sisè de primària a l’aparcament de l’entrada de l’escola.

ENTRADES

Per aquest curs, com podeu veure a la imatge següent, s’han habilitat quatre punts d’entrada a fi de facilitar l’entrada de manera ordenada i escalonada.

Localització de les diferents entrades al centre.

ENTRADA A. SITUADA AL CAP DEL CARRER NA PEDACET QUE ENVOLTA EL CENTRE A PARTIR DEL CARRER DE FELANITX.

Aquesta entrada està reservada pels alumnes educació infantil 3 anys que ocupen les aules de les portes vermella i verda. Entraran a les 8:30 hores els alumnes de la porta vermella i a les 8:45 els de la porta verda.

Entrada A. Educació infantil de 3 anys. Porta vermella i porta verda.

ENTRADA B. SITUADA AL CARRER NA PEDACET QUE ENVOLTA EL CENTRE A PARTIR DEL CARRER DE FELANITX DEVORA DEL GARROVER

Aquesta entrada està reservada pels alumnes educació infantil 4 i 5 anys que ocupen les aules de les portes groga i blava i de la Superaula. Entraran a les 8:30 hores els nins i nines de la porta groga, a les 8:40 hores els de la porta blava i a les 8:50 hores els de la Superaula.

Entrada B. Alumnes d’educació infantil de 4 i 5 anys. Porta groga, porta blava i Superaula.

ENTRADA C. SITUADA AL CARRER DE FELANITX.

Aquesta és l’entrada que faran servir per accedir al centre els alumnes de primer i segon de primària a les 8:25 hores.

Entrada C. Alumnes de 1r i 2n de primària.

Una vegada siguin dins el patí de l’escola cada nin s’ha de dirigir a la fila del seu grup i es col·locaran damunt dels punts assenyalats al terra on esperaran que el seu mestre s’hi ajunti per anar cap a la classe.

Files marcades al terra de l’entrada pel carrer de Felanitx. Alumnes de 1r i 2n de primària.

ENTRADA D. SITUADA AL CARRER DE GÓMEZ ULLA, AL PATI DE DAVANT L’ENTRADA PRINCIPAL DE L’ESCOLA.

Aquesta és l’entrada que faran servir per accedir al centre els alumnes de tercer, quart i cinquè de primària a les 8:25 hores i a partir de les 8:30 hores els nins i nines de sisè de primària.

Entrada D. Alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària.

Una vegada siguin dins el patí de l’escola cada nin s’ha de dirigir a la fila del seu grup i es col·locaran damunt dels punts assenyalats al terra on esperaran que el seu mestre indiqui que és el moment d’entrar a classe.

Files marcades al terra de l’entrada pel carrer de Gómez Ulla. Alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària.

SORTIDES

 • Les sortides es duran a terme de manera escalonada a partir de les 13:20 hores pel mateix lloc per on han entrat. Evidentment, el alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària sortiran directament per la porta principal, carrer de Gómez Ulla, sense tornar anar al pati del davant.
 • Per favor, procurau ser puntuals a fi d’evitar aglomeracions i poder mantindre la distància de seguretat amb els altres pares i mares.
 • Els nins i nines de d’infantil de 3 anys sortiran a les 13:15 hores el grup de la porta vermella i a les 13:30 hores el grup de la porta verda.
 • Els nins i nines de d’infantil de 4 i 5 anys sortiran a les 13:10 hores el grup de la porta groga, a les 13:20 hores el de la porta blava i a les 13:30 el de la Superaula.
 • L’alumnat de 1r de primària sortirà a les 13:20 per l’entrada C. Per favor esperau als vostres fills al Carrer de Na Pedacet (a la part dreta de la barrera mirant cap a l’escola).
 • L’alumnat de 1r de primària sortirà a les 13:25 per l’entrada C. Per favor esperau als vostres fills al carrer de Gómez Ulla (a la part esquerra de la barrera mirant cap a l’escola).
Espai on esperar als alumnes de 1r i 2n de primària.
 • L’alumnat de 3r de primària sortirà a les 13:20 per l’entrada D, barrera gran de l’escola.
 • L’alumnat de 4t A de primària sortirà a les 13:20 per l’entrada D, barrera gran de l’escola.
 • L’alumnat de 4t B de primària sortirà a les 13:20 per l’entrada D, barrera petita de l’escola.
 • L’alumnat de 5è de primària sortirà a les 13:25 per l’entrada D, barrera gran de l’escola.
 • L’alumnat de 6è de primària sortirà a les 13:30 per l’entrada D, barrera gran de l’escola.
 • Els nins i nines que se’n vagin amb un germà més gran, amb transport escolar o quedin al menjador esperaran allà on els hi indiqui el seu mestre que els recullin ja sigui el seu germà o germana, les acompanyants de transport escolar o el monitor de menjador.

Moltes gràcies a tothom per la vostra col·laboració. La situació no és fàcil però entre tots podem fer que sigui més bona de dur. Salut i força per tothom!