PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ CURS 2020 – 2021

El procés de matrícula d’alumnes al nostre centre pel curs 2020 – 2021 es realitzarà entre els dies 1 i 12 de juny de 2020 ambdós inclosos.

Podeu trobar tota la informació relativa a aquest procés a la pàgina web del Servei d’escolarització de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears.

Vista la pàgina del Procés d’escolarització 2020 – 2021

Degut als efectes provocats per l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 tots els tràmits s’han de fer via telemàtica. Podeu accedir al procés a través del següent web:

Accés a la Sol·licitud / Tràmit telemàtic.

En cas de dubtes, problemes o si necessitau més informació podeu contactar amb nosaltres per:

  • Telèfon: 971 65 39 55 de dilluns a divendres de les 09:00 a les 13:00 hores.
  • Correu electrònic: ceipblaibonet@educaib.eu

Els Serveis socials de l’ajuntament de Santanyí també vos poden ajudar a en el procés de matrícula pel curs 2020 – 2021.